Het TowerFestival is ook zeer geschikt als bedrijfsfeest! Informeer naar de mogelijkheden en stuur een email naar info@towerfestival.nl
Volg ons ook op: Facebook You Tube


Tower Festival 2015: naar een nieuwe datum?

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er (al jaren) reuring is over evenementen die gehouden worden in de dorpskern van Son. Inmiddels is het zover dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan die o.a. het Tower Festival bedreigt. Waar we eerder gekozen hebben om het Tower Festival te organiseren in het laatste weekend van juni, moeten we nu waarschijnlijk gaan nadenken over een nieuwe datum. Dit alles heeft te maken met die uitspraak van de RvS.

We zijn druk doende met een nieuwe datum. Dat wordt mogelijk het weekend van 13 september. Misschien dat we het Tower Festival dan kunnen combineren met andere activiteiten. We houden jullie op de hoogte.

 

Number Six van het Tower Festival was weer een succes!

Regendruppels, voetbal, zon, muziek, bier/fris, hamburgers en saté...het was er allemaal. We hebben genoten van de optredens, bezorgd naar de donkere luchten gekeken waar 2x regen uit viel, de warme zon op onze rug gevoeld en naar een gelukkige overwinning van het Nederlands elftal gekeken.

Na een aarzelend begin liep het al snel vol en ook na het voetbal hebben velen van de laatste bands genoten. Ook ruim 5000 'streamers' uit Europa, Amerika en Canada die ons festival live hebben gevolgd. Het hele festival is nog terug te kijken op www.sonenbreugelverbonden.nl.

Heel veel dank aan onze sponsoren die dit festival wederom mogelijk hebben gemaakt. Uiteraard gaat er ook veel dank uit naar alle vrijwilligers maar ook betaalde krachten die dit mooie festival mede mogelijk maken. Maar zeker, en niet in de laatste plaats, ons publiek...ook jullie hartelijk bedankt voor jullie stralende aanwezigheid.

Wij hopen tot volgend jaar!

Wat hebben de wegblijvers dit jaar gemist:

Met muzikale groet,
Bestuur Tower Festival